Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van ICT Waarborg van toepassing. Ze bevatten spelregels voor leveranciers en opdrachtgevers bij de levering van producten en diensten op het gebied van ICT.