Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met AIV automatisering, Edisonweg 14a, 3291CK Strijen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat AIV automatisering in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. AIV automatisering gebruikt uw persoonsgegevens voor

Relatiebeheer en product- en dienstontwikkeling.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan de IJssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres word hierbij niet opgenomen.

Bij het invullen van het contact formulier wordt om persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bij verzenden van het formulier wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

Als dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist zal AIV automatisering hiervoor expliciet toestemming vragen.

Gegevensbeveiliging

AIV automatisering maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage

U mag AIV automatisering vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u AIV automatisering verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door telefonisch of via het e-mailformulier contact met ons op te nemen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AIV automatisering gebruikt cookies om de navigatie op onze site goed te laten verlopen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze site geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AIV automatisering, neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.